LCA - оцінка життєвого циклу матеріалів

        На заводі San Marco був розроблений власний метод оцінки життєвого циклу продукції(LCA) як метод визначення та аналізу впливу власних матеріалів на навколишнє середовище.

        LCA, Life Cycle Assessment(«оцінка життєвого циклу») – метод дослідження та визначення впливу на навколишнє середовище, який здійснюється певним матеріалом під час всіх фаз його життєвого циклу, тобто отримання та переробка сировини, виробництво, транспортування, використання та переробка відходів. Для кожного з цих процесів під час аналізу був проведений підрахунок витрачених ресурсів(електроенергія, вода, газ і т.і.) а також викидів шкідивих речовин у повітря та воду.

        Використання даного метода дозволяє визначити шляхи по зменшенню впливу на навколишнє середовище. Крім того, завдяки розумінню всіх процесів, які здійснюються протягом життя продукту - оптимізація виробничих процесів.
LCA - оцінка життєвого циклу матеріалів